Máy Massage Vai Cổ Gáy Jomos

Mã :

390.000

+ -

Máy Massage Vai Cổ Gáy Jomos:

  • Massage kiểu đấm với nhiều kiểu đấm khác nhau
  • Tốc độ đấm từ 1-20
  • Tăng giảm tốc độ đấm và kiểu đấm
  • Tiện lợi dễ sử dụng